COVID-19 Info

COVID-19 Info

Światowa Organizacja Zdrowia uznała epidemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 za pandemię. Granice pozostają otwarte, wyjazdy do pracy są możliwe.

 

Polska z dniem 20.10.2020 r. została przez Holandię oznaczona  na mapie kolorem pomarańczowym. Oznacza to, iż wszystkie osoby przyjeżdżające do pracy/wracające z wakacji,  po przyjeździe do Niderlandów, muszą odbyć 10 dniową kwarantannę, zanim zostaną skierowane do pracy.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników oraz Kandydatów nowo przyjeżdżających do pracy, osoby przybywające do Niderlandów będą kierowane na osobną lokację gdzie w przeciągu 2-3 dni zostaną przebadani (nieodpłatnie) na obecność koronawirusa. 

Po uzyskaniu negatywnego wyniku badania, pracownik będzie transportowany pod docelowy adres zakwaterowania i rozpocznie pracę (transport zapewnia pracodawca).

Ważne informacje:

  • test na COVID-19 wykonany w Polsce nie jest respektowany w Holandii,
  • badanie na obecność koronawirusa wykonane w NL jest opłacone przez pracodawcę,
  • podczas kwarantanny po przyjeździe do Niderlandów, pracownik nie pokrywa kosztów zakwaterowania, a jedynie koszt ubezpieczenia,
  • ABEOS zapewnia pracownikom objętym kwarantanną jeden ciepły posiłek w ciągu dnia, Kandydatów prosimy o zabranie ze sobą jedzenia na okres 2-3 dni

W związku z tym, że na osoby wjeżdżające na teren Niemiec został nałożony obowiązek kwarantanny prosimy aby Kandydaci jadący do pracy w Holandii mieli przy sobie wydrukowaną umowę kierującą o pośrednictwo pracy, którą dostają w wiadomości mailowej od pośrednika.