Formularz rejestracyjny

Gotowość do pracy:

Czy posiadasz numer SOFI? *
Wybierz kierunki i branże, które Cię interesują:*
Skąd się o nas dowiedziałeś
Dołącz CV
Inny dokument
Wyrażona przez Ciebie zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Jeśli wycofasz zgodę pamiętaj, że dane przetwarzane przed jej wycofaniem były przetwarzane zgodnie z prawem. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w niżej wymienionych celach, skieruj swoje zgłoszenie na adres mailowy biuro@gsuinter-work.pl lub do biura GSU INTER – WORK sp. z o.o.