Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest GSU INTER-WORK Sp. z o.o. z siedzibą w /44-100/ Gliwicach, przy ul. Jana Pawła II 2, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000512539, REGON 243588309, NIP 6312653703, Kapitał zakładowy 48.000 zł – opłacony w całości.

Deklaracja

Realizując nadrzędny cel jakim jest poszanowanie Państwa prywatności, staramy się dochować wszelkiej należytej staranności, aby sprostać temu założeniu, realizujemy normy i zasady wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

W szczególności, czynimy należyte starania, aby Państwa dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie i zgodnych z prawem celów,
 • nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Administrator gromadzi dane przekazywane przez Państwa w celu udziału w procesie rekrutacji oraz dane, które są zapisywane automatycznie. Dane te są wykorzystywane wyłączenie w celach określonych w niniejszej polityce.

Dane przekazywane przez osoby w celu udziału w procesie rekrutacji

Dane określone w formularzu znajdującym się na stronie internetowej gsuinter-work.pl wykorzystywane są wyłącznie w celach rekrutacji czyli w procesach mających na celu pozyskiwanie kandydatur na pracowników oraz ich przedstawienia i  zarekomendowania naszym klientom, a także przesyłania informacji o ofertach pracy od Administratora.

Powyższe dane osobowe przetwarzane są przez Administratora jedynie na podstawie Państwa zgody przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania z tym zastrzeżeniem, że w przypadku braku kontaktu z Kandydatem do pracy, przekazane nam przez niego dane osobowe zostaną przez nas usunięte po upływie 2 lat od momentu ostatniego kontaktu z Kandydatem lub od chwili wprowadzenia danych osobowych przez Kandydata do naszego systemu.

Dane przekazywane przez Państwa przetwarzane są przez Administratora jedynie w celach rekrutacji o której mowa powyżej.

Dane zbierane za pośrednictwem formularza zbierane są uwzględniając wynikającą z przepisów prawa zasadę minimalizacji danych tj. są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne dla celów, w których są przetwarzane.

Uprawnienia osób biorących udział w procesie rekrutacji

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu związane z tym uprawnienia:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo sprostowania swoich danych,
 • prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

W przypadku woli skorzystania z wymienionych uprawnień, prosimy o kontakt zgodnie z instrukcją zamieszczoną na końcu niniejszej Polityki.

Polityka plików cookies

W trakcie świadczenia usług, stosujemy profesjonalne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji, takie jak pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym przez Klienta podczas odwiedzania przez niego strony internetowej. Informacje te przesyłane są do schowka używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze strony internetowej. Najczęściej zawierają one nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp do danych z plików cookies mogą posiadać również podmioty zewnętrzne, wymienione w niniejszej Polityce.

Odwiedzających stronę internetową gsuinter-work.pl, prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies następuje w szczególności poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części dotyczącej zarządzania plikami cookies.

Pliki cookies przetwarzamy na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r., Nr 0, poz. 1489 z późn. zm.).

Na podstawie zebranych plików cookies nie można w żaden sposób zidentyfikować osoby Odwiedzającej stronę internetową, nie można też uzyskać żadnych innych informacji od Odwiedzającego stronę.

Pliki cookies Administratora pozwalają na rozpoznanie urządzenia Odwiedzającego stronę i wyświetlenie strony internetowej Administratora dostosowanej do jego indywidualnych oczekiwań, przez co korzystanie z jego funkcjonalności staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Odwiedzającego stronę, możliwe jest np. prowadzenie statystyki przez Administratora, czy dostosowanie strony do preferencji Odwiedzająego stronę, jak np. rozmieszczenie treści, język czy jej kolor.

Administrator może wykorzystywać pliki cookies stosowane przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Adwords – pozwalają one na prowadzenie i ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords,
 • Google Analytics – pozwalają one na ocenę jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Adwords, a także na badanie zachowań i ruchu Klientów oraz sporządzanie statystyk ruchu,
 • Google Maps – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności map dostępnych w ramach usługi Google Maps. Google Inc. może śledzić lokalizację Klienta,
 • YouTube – pozwalają one na przechowywanie informacji o Kliencie, które umożliwiają korzystanie z funkcjonalności usługi YouTube. Google Inc. może śledzić odtwarzanie filmów przez Klienta.

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.

Zmiany Polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W takim przypadku, opublikujemy jej zaktualizowaną wersję w niniejszej lokalizacji.

Kontakt i zgłoszenia

Nieustannie czynimy wszystko, by przetwarzać dane osobowe Klientów z dochowaniem najwyższych standardów. Dlatego posiadamy wdrożony system niezwłocznej reakcji na sytuacje zagrożeń tych standardów. W przypadku zidentyfikowania ich zagrożenia lub naruszenia, prosimy o niezwłoczny kontakt z nami, przy użyciu poniższych danych:

@: biuro@gsuinter-work.pl

tel: 790 368 373

Z chęcią zapoznamy się ze wszelkimi informacjami zwrotnymi. Dlatego w przypadku jakichkolwiek pytań, żądań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu.