Contact

Contact

GSU INTER-WORK Sp. z o.o

Head office:
ul. Jana Pawła II 2
44-100 Gliwice

VAT no.: 631-265-37-03
REGON: 243588309

KRS: 0000512539; Sąd Rejonowy w Gliwicach,  X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 48 000 zł – opłacony w całości.

Certyfikat nadany przez Marszałka Województwa Śląskiego o numerze 10947

CONTACT FOR CANDIDATES:

+48 517 677 303
+48 790 368 373

E-mail: biuro@gsuinter-work.pl

Skype: gsu.gliwice 

CONTACT FOR BUSINESSES

+48 503 801 707

Find us on Facebook:

https://www.facebook.com/gsu.interwork